Tots som Charlie Hebdo

Volem expressar el nostre condol pel salvatge atemptat sofert ahir pel setmanari francès Charlie Hebdo en el qual van morir dotze persones a mans d’assaltants integristes. Si sempre és absurd l’assassinat de qualsevol ésser humà, encara ho és més emparant-se darrere d’unes suposades creences religioses.

Perquè, amb el seu acte execrable, els terroristes no només han acabat amb unes vides innocents. A més, han arrossegat per terra els principis dels creients musulmans de debò, que abominen de la violència, contrària de tot punt a la seua fe. I han segrestat la imatge de les persones que vénen a Europa com a emigrants o com a refugiats, exposant-los a la rancúnia i a la hostilitat de la societat, quan molts d’ells han hagut de marxar dels seus països fugint precisament d’eixa mateixa intolerància.

La llibertat d’expressió és un dret universal que hem aconseguit després de segles d’obscurantisme, i la ironia la millor forma d’expressar l’estat de salut d’una societat democràtica. Dia a dia hem de guanyar la convivència dins del respecte a la diversitat, anteposant els valors de l’humanisme a qualsevol plantejament intolerant.

8 de gener de 2015
Junta Provisional de Per memòria. Associació d’Amics del Museu d’Història de València


Todos somos Charlie Hebdo

Queremos expresar nuestra desolación por el salvaje atentado sufrido ayer por el semanario francés Charlie Hebdo, en el que murieron doce personas a manos de asaltantes integristas. Si siempre es absurdo el asesinato de cualquier ser humano, todavía lo es más amparándose tras unas supuestas creencias religiosas.

Porque, con su acto execrable, los terroristas no sólo han acabado con unas vidas inocentes. Además, han pisoteado los principios de los verdaderos creyentes musulmanes, que abominan de la violencia, diametralmente opuesta a su fe. Y han secuestrado la imagen de las personas que vienen a Europa como emigrantes o como refugiados, exponiéndolos al rencor y a la hostilidad de la sociedad, cuando muchos de ellos han tenido que marchar de sus países huyendo precisamente de esa misma intolerancia.

La libertad de expresión es un derecho universal que hemos conseguido alcanzar después de siglos de oscurantismo, y la ironía la mejor forma de expresar el estado de salud de una sociedad democrática. Día a día tenemos que ganar la convivencia dentro del respecto a la diversidad, anteponiendo los valores del humanismo a cualquier planteamiento intolerante.

8 de enero de 2015
Junta Provisional de Per memòria. Associació d’Amics del Museu d’Història de València


Anuncios

Natalici

Acaba de nàixer. Tan sols té nom i un número de registre administratiu. Però, com tots els nadons, ve carregada d’il·lusions i de projectes de futur. Per memòria. Associació d’Amics del Museu d’Història de València va estar inscrita fa un parell de dies per un grup de persones que estimem la nostra història i al museu que la representa.

És un projecte llargament gestat, que ja es va anunciar durant els actes del desé aniversari del museu, al maig de 2013, però que s’ha fet esperar fins ara pel procés de reflexió que ens hem volgut concedir els seus promotors. No naix, per tant, com un impuls irreflexiu, sinó com un pas meditat després d’arribar al convenciment de la necessitat de que el museu trobe un major arrelament en la societat civil.

Per a molts, el Museu d’Història de València és encara el gran desconegut. Una joia per descobrir. Aquest és un dels grans reptes que tenim al davant: ajudar a la seua visibilització per part de la ciutadania. Però sabem que el museu és la nostra principal basa en aquest quefer, puix qui entra per primera vegada a l’edifici es queda captivat d’immediat per la seua bellesa.

L’associació es crea per ajudar a conscienciar del paper del MhV com a museu de referència sobre la història de la ciutat, i al temps de la importància de conèixer el passat per a comprendre un present… que també és història. En aquest sentit serem una associació independent, que no deixarà de reclamar les inversions que requereix el museu per a desenvolupar amb normalitat la seua missió. Però mirem més enllà. Volem que el museu jugue veritablement el paper de lloc d’encontre que s’ha esforçat per desenvolupar des de fa anys, d’espai multicultural obert a la societat valenciana i a les seus múltiples i variants identitats. Un museu que represente dignament a la ciutat de València i del que aquesta se senta orgullosa.

18 de desembre de 2014
Junta Provisional de Per memòria. Associació d’Amics del Museu d’Història de València


Acaba de nacer. Únicamente tiene nombre y un número de registro administrativo. Pero, como todos los recién nacidos, viene cargada de ilusiones y de proyectos de futuro. Per memòria. Associació d’Amics del Museu d’Història de València fue inscrita hace apenas un par de días por un grupo de personas que amamos nuestra historia y al museo que la representa.

Es un proyecto gestado desde tiempo atrás, que ya se anunció durante los actos del décimo aniversario del museo, en mayo de 2013, pero que se ha hecho esperar hasta ahora por el proceso de reflexión que nos hemos querido conceder sus promotores. No nace, por lo tanto, como un impulso irreflexivo, sino como un paso meditado después de llegar al convencimiento de la necesidad de que el museo encuentre un mayor arraigo en la sociedad civil.

Para muchos, el Museo de Historia de Valencia es todavía el gran desconocido. Una joya por descubrir. Este es uno de los grandes retos que tenemos ante nosotros: ayudar a su vibilización por parte de la ciutadania. Pero sabemos que el museu es nuestra principal baza en esta tarea, pues quien entra  por primera vez en el edificio queda cautivado de inmediato por su belleza.

La asociación se crea para ayudar a concienciar del papel del MhV como museo de referencia sobre la historia de la ciudad, así como de la importancia de conocer el pasado para comprender un presente… que también es historia. En este sentido seremos una asociación independiente, que no dejará de reclamar las inversiones que requiere el museo para desarrollar con normalidad su misión. Pero miramos más allá. Queremos que el museo juegue verdaderamente el papel de lugar de encuentro que se ha esforzado para desarrollar desde hace años, de espacio multicultural abierto a la sociedad valenciana y a sus múltiples y variantes identidades. Un museo que represente dignamente a la ciudad de Valencia y del que ésta se sienta orgullosa.

18 de diciembre de 2014
Junta Provisional de Per memòria. Associació d’Amics del Museu d’Història de València